Formularz Rejestracji

Zgłoś drużynę (Podaj nazwę i dopisz, do której kategorii powinna zostać ona dopisana: FIRMA/SZKOŁA/INNE) *

Imię i nazwisko *


Adres e-mail *Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2014 r., poz.1182 z późn.zm.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu Rejestracji tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Każda osoba rejestrująca się ma prawo wglądu w treść swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  *

  *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem wysyłki newslettera "Wydarzenia, imprezy i konkursy" oraz wysyłki materiałów marketingowych.