Zgłoś pomysł, uwagę dotyczącą parku kulturowego

Imię, nazwisko *

Adres e-mail *

Pytanie, opinia, uwaga*
Max znaków: 2500


Załącznik
format: PDF, JPG, PNG
rozmiar: do 10mb


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji zarządzonych uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr VII/94/15; dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; podanie danych jest dobrowolne; mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe.